² EUTERP: Stralingsbescherming | 5 dagen

Subscribe to newsletter | Contact

EUTERP: Stralingsbescherming | 5 dagen

From 16-10-2017 till 20-10-2017


Venue: SCK•CEN, Mol, Belgium

Country: Belgium

Language: Dutch

Provider: SCK•CEN Academy

Target audience: Master- of doctoraatsstudenten of professionals die met radioactief materiaal werken of nucleaire activiteiten leiden en inzicht moeten hebben in de fundamentele en praktische aspecten van de stralingsbescherming.

Registration: http://academy.sckcen.be/en/Customised_trainings/Calendar/Stralingsbescherming--5-dagen-20171016-20171020-410acc39-edab-e611-80d5-001dd8b8114f?leftmainmenu=2

Extra information:

Sinds de eerste ontdekkingen van Marie Curie, Becquerel, Einstein en vele anderen werd een diep inzicht ontwikkeld in de risico's en voordelen van de toepassing van radioactiviteit in de dagelijkse commerciële en onderzoekspraktijk. Het wetenschappelijke domein van de stralingsbescherming evolueert voortdurend, gedreven door nieuw onderzoek en door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de dagelijkse industriële en medische sector. Daarnaast ijveren nationale en internationale normen, reglementen en richtlijnen voor de toepassing van dagelijkse praktijken en procedures die de bescherming van de werknemers, het publiek en het milieu waarborgen.

Deze opleiding van 5 dagen behandelt de basisfysica van radioactieve verschijnselen en geeft een overzicht van de meest courante toepassingen. Ze presenteert de recentste kennis inzake persoonlijke en omgevingsdosimetrie, detectietechnieken, aspecten rond noodplanning en de biologische effecten van ioniserende straling. Ook de wettelijke aspecten van het gebruik van radioactiviteit komen aan bod. De theoretische lessen worden aangevuld met een volledige dag praktische oefeningen in het gebruik van meetapparatuur en de correcte toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. Technische bezoeken aan enkele installaties en laboratoria van SCK•CEN verrijken en illustreren de verworven kennis met de praktijk van reële situaties. En omdat het werken met nucleaire technologie niet alleen technische kennis, maar ook inzicht in maatschappelijke problemen vereist, is een module voorzien waarin we nadenken en praten over de filosofische en ethische aspecten van de rechtvaardiging en het gebruik van nucleaire technologie.

 Topics van deze opleiding omvatten, onder andere:

 • Basisbegrippen kernfysica
 • Interactie tussen straling en materie
 • Toepassingen van ioniserende straling
 • Natuurlijke radioactieve materialen en radon
 • Ethische aspecten van het stralingsrisico
 • Incidenten en accidenten - noodplanning
 • Dosimetrische begrippen
 • Biologische effecten van ioniserende straling
 • Meten van stralingsdosis
 • Wetgeving en praktijk van de ALARA-filosofie
 • Praktijkoefeningen

Bekijk het volledige programma online.