² EUTERP: Informatie en vorming in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

Subscribe to newsletter | Contact

EUTERP: Informatie en vorming in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

24-10-2017


Venue: SCK•CEN, Mol, Belgium

Country: Belgium

Language: Dutch

Provider: SCK•CEN Academy

Target audience: Deze opleiding is gericht naar mensen die in hun professionele omgeving mogelijk aan ioniserende straling worden blootgesteld volgens artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS). Volgens de wetgeving dient deze informatie en vorming gegeven te worden vóór de tewerkstelling op de werkpost, en herhaald in functie van de behoeften en minstens eenmaal per jaar. Tijdens deze opleiding focust men op de praktische benadering van de stralingsbescherming op de werkvloer, en wordt er de nodige aandacht besteed aan interactie met de deelnemers. Er wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren, en in deze opleiding zal men enkele cases vanuit de industriële toepassingen toelichten.

Registration: http://academy.sckcen.be/en/Customised_trainings/Calendar/Informatie-en-vorming-in-stralingsbescherming-voor-werknemers-conform-Artikel-25-ARBIS-20171024-20171024-36dd2075-08c2-e611-80c0-ecf4bbc6e827?leftmainmenu=4

Extra information:

Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevestigt dat deze opleiding de nodige informatie en vorming in stralingsbescherming omvat, zoals bepaald in artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).

Deze opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

  • Inleiding radioactiviteit en ioniserende straling;
  • De gezondheidsrisico's ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende straling;
  • De basisnormen in de stralingsbescherming zoals bepaald in het ARBIS;
  • De goede praktijk die een doeltreffende bescherming waarborgt, inclusief de collectieve en individuele beschermingsmaatregelen;
  • De betekenis van waarschuwingstekens, symbolen en vermeldingen opgelegd door het ARBIS;
  • De wettelijke verplichtingen in stralingsbescherming van de werknemer en werkgever op technisch en medisch vlak, inclusief in het kader van een noodgeval.

Zie volledig programma online.