² EUTERP: Stralingsbescherming

Subscribe to newsletter | Contact

EUTERP: Stralingsbescherming

From 17-10-2016 till 21-10-2016


Venue: SCK•CEN Lakehouse, Boeretang 201, 2400 Mol

Country: Belgium

Language: Dutch

Provider: SCK•CEN

Target audience: Master- of doctoraatsstudenten of professionals die met radioactief materiaal werken of nucleaire activiteiten leiden en inzicht moeten hebben in de fundamentele en praktische aspecten van de stralingsbescherming.

Registration: http://academy.sckcen.be/en/Customised_trainings/Calendar/Stralingsbescherming--5-dagen-20161017-20161021-4236a79a-9687-e511-80cb-ecf4bbc6e825

Extra information:

Sinds de eerste ontdekkingen van Marie Curie, Becquerel, Einstein en vele anderen werd een diep inzicht ontwikkeld in de risico's en voordelen van de toepassing van radioactiviteit in de dagelijkse commerciële en onderzoekspraktijk. Het wetenschappelijke domein van de stralingsbescherming evolueert voortdurend, gedreven door nieuw onderzoek en door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de dagelijkse industriële en medische sector. Daarnaast ijveren nationale en internationale normen, reglementen en richtlijnen voor de toepassing van dagelijkse praktijken en procedures die de bescherming van de werknemers, het publiek en het milieu waarborgen.

Deze opleiding van 5 dagen behandelt de basisfysica van radioactieve verschijnselen en geeft een overzicht van de meest courante toepassingen. Ze presenteert de recentste kennis inzake persoonlijke en omgevingsdosimetrie, detectietechnieken, aspecten rond noodplanning en de biologische effecten van ioniserende straling. Ook de wettelijke aspecten van het gebruik van radioactiviteit komen aan bod. De theoretische lessen worden aangevuld met een volledige dag praktische oefeningen in het gebruik van meetapparatuur en de correcte toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. Technische bezoeken aan enkele installaties en laboratoria van SCK•CEN verrijken en illustreren de verworven kennis met de praktijk van reële situaties. En omdat het werken met nucleaire technologie niet alleen technische kennis, maar ook inzicht in maatschappelijke problemen vereist, is een module voorzien waarin we nadenken en praten over de filosofische en ethische aspecten van de rechtvaardiging en het gebruik van nucleaire technologie.